Høyanger kommune Høyanger kommune

Sommarjobb for ungdom 16-18 år


Høyanger kommune tilbyr ungdom mellom 16 og 18 år sommarjobb sommaren 2024.


Kun ungdom med heimstad i Høyanger kommune kan bli tildelt sommarjobb.


Utvelging skjer etter alder, der dei eldste får først. Dei som fyller 18 år etter 01.07.24 og 16 år før 01.07.24 blir vurdert.


Vi har sommarjobbar innanfor park/grøntanlegg, reinhald, arbeid saman med vaktmeister på ulike bygg, sjukeheimar (mat-/miljøvert) og innan kultur (bibliotek/galleri m.m ).


Søknad må innehalde:
• fødselsdato
• tidsrommet ein kan arbeide
• telefonnummer

Søkjarar som går på helse- og sosialfag i vidaregåande skule blir bedne om å oppgje dette i søknaden.


Varsel om tildelt sommarjobb vil komme i Altinn eller Digipost. Signering av arbeidskontrakt skjer fortrinnsvis gjennom elektronisk signeringsportal. Det er difor hensiktsmessig at søkjarar har bankID.


SØKNADSFRIST: 15.04.24

 

Del på:

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Sesong

Heiltid/Deltid:

Kontrakt-/prosjektbasert

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

15.04.2024

Kontaktpersonar:

Personalsjef Arnvid Hovland

tlf: +47 57711515

mob: +47 99206457

Adresse:

August Gunnarskogs gate 6993 Høyanger

Kart: