Høyanger kommune Tenesteområde helse og omsorg

Driftstilskot fysioterapeut

Driftstilskotet er lokalisert til Fysioklinikken Høyanger AS i Høyanger sentrum. Instituttet har totalt 260% driftstilskot fordelt på 2 x 100% og 60%. Instituttet vart ombygd og pussa opp sommaren 2015.

Frå 01.07.24 har vi ledig 100% driftstilskot.

Privatpraktiserande fysioterapeuter med kommunalt driftstilskot er eindel av helse- og omsorgstjenesta i kommunen og plikter å utøve verksemda i nært samarbeid med kommunen og øvrig helsepersonell om målgruppe, prioritering og behandlingstilbod. Praksis skal drivast i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og anna relevant helselovgivning, og på dei vilkår som går fram av det til ei kvar tid gjeldande regelverk.

 

Kvalifikasjoner

  • Utdanning som fysioterapeut med norsk autorisasjon
  • Føremon med erfaring frå fysioterapi ved privat institutt og/eller brei fagleg kompetanse
  • Krav om gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
  • Gyldig politiattest må leggast fram før tildeling

 

Personlige eigenskaper

  • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
  • engasjert og motivert for faglig oppdatering og utvikling

 Det vil etter ASA 4313 pkt 6.2 vere kommunen si samla vurdering om kven som er best skikka som vil være avgjerande for tildelinga.

 

Del på:

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

03.03.2024

Tiltreding:

01.07.2024

Arbeidsstad:

Høyanger

Kontaktpersonar:

Line Senneset Råheim

tlf: +47 91393095

Thomas Rørvik

tlf: +47 99219341

Adresse:

Storgata 6993 Høyanger

Kart: