Høyanger kommune Høyanger skule/SFO

Lærar - 2. gongs utlysing

Høyanger skule har ledig fast 100 % lærarstilling  frå snarast.  

 

Den som blir tilsett må ha godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskulen.

Undervisning hovudsakleg på barneskulesteget, 1-7. klasse. Søkjarar bør ha minimum 30 stp i basisfaga norsk, matematikk og/eller engelsk. Av andre fag kan det vere ønskjeleg med spesialpedagogikk.

Vi legg vekt på:

-          Positivitet

-          God relasjonskompetanse

-          Fagleg engasjement

-          Fleksibilitet

-          Gode samarbeidsevner

 

Høyanger kommune kan tilby:

-          Høve til kompetanseutvikling

-          Lokal avtale om «Kompensasjon for erverva kompetanse»

-          Lønn etter gjeldande tariffavtale

-          Gode pensjons- og forsikringsordningar

 

Politiattest må leggast fram for den som blir tilsett.

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Ønskje om å verte unntatt offentlegheit må handsamast i tråd med reglane i Offentleglova.

Del på:

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

11.12.2022

Arbeidsstad:

Høyanger

Kontaktpersonar:

Gro Nes Hommedal

tlf: +47 57710002

mob: +47 90735450

Stig Engen

tlf: +47 57711562

mob: +47 99219366

Adresse:

Wilhelm Bugges veg 6993 Høyanger

Kontorlokalisering: